ស្នូលដែកអេសអេស

2 layer Copper base PCB

មូលដ្ឋានគ្រឹះស្ពាន់ 2 ស្រទាប់

Copper base PCB

មូលដ្ឋានស្ពាន់ PCB

LED Aluminum PCB

អាលុយមីញ៉ូមអេឡិចត្រូនិកអេស

LED-back-board

បន្ទះ LED - ខាងក្រោយ

single layer Aluminum PCB (2)

អាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូមតែមួយស្រទាប់

single layer Aluminum PCB

អាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូមតែមួយស្រទាប់

single layer LED PCB

ស្រទាប់អេសឌីអេស